Stuur ons jouw beste weerfoto's

Heeft u een mooie weerfoto gemaakt ?  Via deze module kan je jouw weerfoto mailen naar RINGtv.  Naast jouw naam en familienaam willen we graag ook weten waar u deze foto genomen heeft.  

Het spreekt voor zich dat de foto’s van een zekere kwaliteit moeten zijn. Daarmee bedoelen we scherp, helder, horizontaal en waterpas.

 

REGLEMENT : Door het versturen van deze gegevens verleent u toestemming aan RINGtv om de foto en de info te gebruiken voor onze uitzendingen op tv en de website onbeperkt in de tijd.  U verklaart dat u de auteur bent van deze foto en uw naam mag vermeld worden.  U vrijwaart RINGtv voor alle aanspraken van derden in verband met deze foto. 

Het is de redactie die bepaalt of een foto al dan niet op het scherm/website verschijnt.  Over de motivering wordt niet gecommuniceerd. 

Regelmatig beloont RINGtv één van de inzendingen met een klein cadeau.  Veel succes !