Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Aangepaste signalisatie op fietssnelwegen in Vlaams-Brabant

Aangepaste signalisatie op fietssnelwegen in Vlaams-Brabant

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft dinsdag het bestek goedgekeurd voor het leveren en plaatsen van verkeerstekens en wegmarkeringen voor de fietssnelwegen op haar grondgebied. De provincie werkt hiervoor samen met de provincie Antwerpen dat voor 4 jaar een identiek bestek gunde. De kosten worden geraamd op maximaal 67.000 euro.

De Vlaamse provincies maakten in 2015 afspraken over een betere herkenbaarheid en zichtbaarheid van de fietssnelwegen waarbij een herkenbaar logo ontworpen werd en iedere fietssnelweg een uniek nummer toegewezen kreeg. Dit kaderde in de uitwerking van een globale F-routetaal met voorts ook infopanelen over het traject van de fietssnelweg.

De voorstellen werden het afgelopen jaar in Vlaams-Brabant uitgetest op de F3 fietssnelweg Leuven-Brussel (HST-route) en op enkele aanpassingen na positief geëvalueerd. Deze fietssnelweg zal ook de eerste zijn waar de dienst mobiliteit van de provincie dit najaar deze F-routetaal zal uitrollen. Nadien komen de Kanaalroute en de andere fietssnelwegen aan de beurt.

De provincieraad besliste ook enkele nieuwe wegen op te nemen in het Bovenlokaal functioneel fietsroutenetwerk waardoor deze trajecten in aanmerking komen voor 80 procent subsidiëring. Het gaat onder meer om de Martelarenlaan in Kessel-lo, verlenging van F124 (Luchthavenroute) tot aan Brucargo, een verbinding tussen de F124 en F1 (Zenne/Kanaalroute) via de Stationslei in Vilvoorde en de verlenging fietssnelweg Groenendaal-Brussel.