Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Biogasinstallatie Ternat eind augustus volledig buiten dienst

Biogasinstallatie Ternat eind augustus volledig buiten dienst

De biogasinstallatie aan de Pangaardestraat in Ternat wordt eind augustus helemaal stilgelegd. Vanaf 1 augustus al werd de productie geleidelijk aan afgebouwd. Verschillende omwonenden deden hun beklag over geurhinder.

De biogasinstallatie aan de Pangaardestraat is in werking van eind 2015. Al van bij het begin was er protest tegen de installatie. Zo waren er veel klachten over geurhinder en die klachten zijn tot op de dag van vandaag blijven aanhouden.

Het gemeentebestuur van Ternat benadrukt dat het het dossier steeds van heel nabij heeft opgevolgd. "Onze milieuhandhavers maakten in totaal 8 pv's op voor onder andere geurhinder maar ook voor het niet naleven van bepaalde voorwaarden uit de milieuvergunning. Er gebeurden tal van aanpassingen aan de installatie, evenwel zonder het verhoopte resultaat", aldus milieuschepen Guido Van Cauwelaert.

Intussen heeft het bedrijf - dat in vereffening zou gaan - laten weten dat de installatie stilgelegd wordt. Het gaat om een zogenaamde 'shutdown'-procedure die verschillende weken kan duren. Dat komt omdat de vergistingsinstallatie toch nog biogas blijft produceren, ook wanneer de exploitant geen vergistbare stromen meer toevoegt aan de installatie. EInd augustus zal de productie helemaal zijn stilgevallen.

Het gemeentebestuur van Ternat laat weten dat er geen veiligheidsrisico's zijn voor de buurt. Tevens benadrukt Ternat de goede samenwerking met brandweer en milieu-inspectie, evenals de constructieve houding van de bedrijfsleiders.