Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Grimbergen zegt neen tegen Eurostadion op Parking C

Grimbergen zegt neen tegen Eurostadion op Parking C

Na voetbalclub Anderlecht zegt ook de gemeente Grimbergen ‘neen’ tegen het Eurostadion op parking C op de Heizel. Het college van burgemeester en schepenen gaf een negatief preadvies voor de stedenbouwkundige aanvraag van Ghelamco. Volgens Grimbergen is het project niet in overeenstemming met het GRUP (Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan).

Zo bepaalt het GRUP dat het project dat gerealiseerd mag worden op parking C maximaal 20.000 m² kantooroppervlakte en maximaal 50.000 m² recreatieve oppervlakte mag omvatten. Ghelamco tracht dit te omzeilen door het Eurostadion te omschrijven als een socio-cultureel project. Maar volgens Grimbergen is een voetbalstadion een recreatief gebeuren en dus is het ingediende project (met ongeveer 100.000 m² kantoorruimte) niet in overeenstemming met het GRUP.

Nog volgens Grimbergen zijn in de aanvraag onvoldoende garanties opgenomen om het Eurostadion aan te sluiten op de toekomstige tram- en metroinfrastructuur. Bouwheer Ghelamco kan enkel ontwerpteksten voorleggen die niet ondertekend werden door De Lijn of de MIVB. Ook is het park onvoldoende toegankelijk voor de zwakke weggebruiker.

Voorts is er volgens Grimbergen in de plannen te weinig parkeerruimte voorzien en maakt een analyse duidelijk dat de inplanting van een campus negatieve effecten zal hebben op de omwonenden. Grimbergen haalt tot slot aan dat over parking C een buurtweg loopt die het afleveren van een bouwvergunning onmogelijk maakt.

Het preadvies van het schepencollege zal nu overgemaakt worden aan de gewestelijk stedenbouwkundige ambtenaar. Die heeft 30 dagen de tijd il zelf advies uit te brengen. Daarna komt het dossier terug naar Grimbergen voor een definitieve beslissing. (simulatiefoto Ghelamco)