Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Halle-Vilvoorde krijgt te weinig middelen voor nieuwe weginfrastructuur

Halle-Vilvoorde krijgt te weinig middelen voor nieuwe weginfrastructuur

De burgemeesters van Halle-Vilvoorde willen dat Vlaanderen meer middelen uittrekt voor nieuwe weginfrastructuur. In de meerjarenplanning 2016-2018 voorziet het Agentschap Wegen en Verkeer slechts 12 procent van de middelen voor deze provincie. En dat is niet in verhouding tot de zwaarte van de mobiliteitsproblematiek, verkeersdrukte en congestie.

In Vlaams-Brabant bevindt zich ongeveer 22,3 % van de snelwegen en ringwegen. In de top-20 van de verzadigingsgraad per wegsegment staat de Brusselse ring 11 keer vermeld waarbij het de eerste 6 plaatsen bezet. Ook in de top-20 van de meest bereden wegsementen staat de Ring rond Brussel 11 keer vermeld. In de investeringsplanning 2016-2018 is voor Vlaams-Brabant slechts 37,8 miljoen euro voorzien op het totale bedrag van 286,5 miljoen euro voor heel Vlaanderen. De burgemeesters, die zich verenigd hebben in het Toekomstforum, vragen dat bij de verdeling van de middelen ook de congestieproblematiek en verzadigingsgraad van de hoofdwegen in rekening gebracht worden.

Het Toekomstforum pleit daarnaast dat er een bijzonder investeringsfonds voor Halle-Vilvoorde in het leven geroepen wordt dat onder meer gespijsd wordt door de inkomsten uit het rekeningrijden voor vrachtwagens. Verwacht wordt dat dit jaarlijks 100 miljoen euro opbrengt. De burgemeesters eisen dat het leeuwenaandeel hiervan in Halle-Vilvoorde ingezet wordt 'om tegemoet te komen aan de urgente verkeerssituatie in het centrum van Vlaanderen'. Daarnaast moet er meer geïnvesteerd worden in openbaar vervoer. De verdere uitbouw van het GEN, de geplande tramlijnen en fietssnelwegen en investeringen in initiatieven die slimmer doen pendelen zoals carpoolen, thuiswerken en dergelijke zijn hierbij prioritair.