Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Linkebeek draagt Valérie Geeurickx voor als burgemeester

Linkebeek draagt Valérie Geeurickx voor als burgemeester

De Franstalige meerderheid in Linkebeek heeft maandagavond tijdens de gemeenteraad Valérie Geeurickx voorgedragen als burgemeester. De Vlaamse oppositie Prolink stemde tegen. De gemeenteraad verliep trouwens zeer woelig en werd enkele keren verstoord door leden van het Taal Aktie Komitee. 

Geeurickx is na de uitzonderlijke verkiezingen van 2015 al de derde Franstalige die deze legislatuur wordt voorgedragen. De bevoegde Vlaamse minister weigerde eerst de benoeming van Damien Thiéry omwille van overtreding van de taalwet bij het versturen van oproepingsbrieven. Ook de voordracht van Yves Ghequiere werd verworpen omdat hij tijdens een gemeenteraad die hij voorzat niet optrad tegen Frans sprekende raadsleden.

Valérie Geeurickx is sinds 2013 als schepen bevoegd voor cultuur, middenstand, lokale economie en sociale zaken. Ze was tot begin 2014 één van de drie ondervoorzitters van het FDF (nu Défi) maar zetelt sindsdien als onafhankelijke.

Het was een bitsige gemeenteraad waarbij zowel Thiéry als Ghequiere scherpe kritiek uitten op de beslissing van Homans om deze laatste niet te benoemen. Damien Thiéry stelde dat minister Homans met deze beslissing 'andermaal de inwoners van Linkebeek en in de eerste plaats de Franstaligen discrimineerde door de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen te negeren'. Hij haalde ook uit naar de klacht die Prolink na de bewuste gemeenteraad had ingediend tegen Ghequiere. "Hadden jullie dat niet gedaan was hij wellicht benoemd", aldus Thiéry. Yves Ghequiere zelf sprak van 'een pure politieke beslissing' die volgens hem bovendien ook inging tegen de visie van de gouverneur. Maandagavond werd tijdens deze gemeenteraad overigens geen enkele keer Frans gesproken.

De Vlaamse oppositie stemde tegen de voordracht van Geeurickx. "Wij steunden die van Ghequiere wel omdat we gehoopt hadden dat er met hem een periode van communautaire pacificatie zou aanbreken in Linkebeek. Door zijn optreden in de bewuste gemeenteraad voelen wij ons echter bij de neus genomen en is het voor ons niet meer doenbaar om nu Geeurinckx te steunen. We weten immers niet wat jullie nu van plan zijn", aldus Rik Otten van Prolink. De militanten van het Taal Aktie Komitee riepen tijdens de zitting slogans zoals 'faciliteiten, stommiteiten' en toonden affiches met teksten zoals 'dit is Vlaamse grond'. Toen twee actievoerders naar voren stapten tot vlakbij gemeenteraadsvoorzitter Damien Thiéry werden ze door de aanwezige politie hardhandig buiten gewerkt. (foto archief RINGtv)