Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Nieuw verkeersplan voor meer veilige schoolomgeving in Zaventem

Nieuw verkeersplan voor meer veilige schoolomgeving in Zaventem

De omgeving van de scholen in Zaventem-centrum veiliger maken voor voetgangers en fietsers. Dat is het opzet van het nieuwe verkeersplan dat sinds vandaag van kracht is in en rond de scholen. Het gaat om een proefproject dat na twee maanden geëvalueerd zal worden.

1.     Er worden tijdelijke verkeerslichten geplaatst op het kruispunt van de Watertorenlaan met de Parklaan / Van Dijcklaan (N262).  Het is verboden om op minder dan 20m voor het verkeerslicht te parkeren met een voertuig dat hoger is dan 1,65 meter.

2.     De Steenokkerzeelstraat wordt een éénrichtingsstraat vanaf Zeven Tommen naar en tot aan de Watertorenlaan. In de Steenokkerzeelstraat vanaf Zeven Tommen tot net voor de Landbouwstraat (t.h.v. de inrit van de loodsen van de technische diensten) wordt geadviseerd om rechts op de rijbaan te parkeren.

3.     In de Hoogstraat wordt éénrichtingsverkeer ingevoerd waarbij uitsluitend van de Imbroekstraat naar de Parklaan mag worden gereden. In de Hoogstraat tussen de verkeerslichten met de Parklaan en de inrit van de ‘Aldi’ blijft tweerichtingsverkeer gelden.

4.     In de testzone wordt voor de fietsers een fietspad op de baan gemarkeerd met onderbroken wegmarkeringen. Parkeren of stilstaan op onderbroken wegmarkering is verboden. (zie plan Dienst Omgeving onderaan)

Tot aan de herfstvakantie blijft de nieuwe situatie al zeker van kracht. Dan volgt er een evaluatie. “We willen iedereen vragen om suggesties en bevindingen over te maken aan het gemeentebestuur. We zullen daarmee rekening houden bij de evaluatie. Als daaruit blijkt dat de situatie een verbetering is met vroeger gaan we het nieuwe verkeersplan aanhouden. In het andere geval keren we terug naar de vroegere situatie”, aldus burgemeester Ingrid Holemans (Open VLD) .