Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Oppositie Londerzeel vraagt ontslag schepen Tom Troch

Oppositie Londerzeel vraagt ontslag schepen Tom Troch

In Londerzeel stelt de oppositie zich vragen bij het feit dat Tom Troch (Sp.a) zijn nieuwe functie als kabinetschef van de provinciegouverneur zal combineren met zijn ambt als schepen. Volgens de Lijst LWD (Londerzeel Warm & Dynamisch) moet Troch zijn conclusies trekken. Het onafhankelijk gemeenteraadslid Wim Eeckelaers zal op de gemeenteraad van 26 september zelfs het ontslag vragen van Tom Troch. De schepen zelf reageert boos en zegt dat hun argumenten enkel zijn ingegeven door politieke motieven.  

Tom Troch (Sp.a) heeft afgelopen dinsdag ontslag genomen uit de Vlaams-Brabantse provincieraad. Hij wordt vanaf volgende week kabinetschef van gouverneur Lodewijk De Witte. Tom Troch was provincieraadslid sinds 2006 en was een tijdlang ook gedeputeerde. Troch blijft in zijn nieuwe functie schepen in Londerzeel, waar hij onder meer bevoegd is voor Ruimtelijke Ordening, Stedenbouw, Mobiliteit en Verkeer. "Met de gouverneur heb ik duidelijke afspraken gemaakt dat ik geen dossiers zal behandelen die betrekking hebben op Londerzeel", zei Troch dinsdag nog.

Maar volgens de lijst LWD (Londerzeel Warm & Dynamisch) en het onafhankelijk oppositieraadslid Wim Eeckelaers is dat niet werkbaar. "Hoe kan je als kabinetschef van de gouverneur, die de dossiers moet voorbereiden en de gouverneur adviseert, gevoelige dossiers over Londerzeel dan niet behandelen, wetende dat je de hoogste in rang bent op het kabinet van de gouverneur. En ook wetende dat wij daar geen enkele controle over hebben. Zal de gouverneur misschien een andere kabinetschef voor Londerzeelse aangelegenheden benoemen? Ik vind dat Troch uit één van beide functies ontslag moet nemen”, aldus Eeckelaers.

Volgens de lijst LWD van Conny Moons moet Troch zichzelf de vraag stellen of dit ethisch verantwoord is. “Indien het antwoord 'neen' is, moet hij z'n conclusies trekken. Doet hij dat niet, dan zal de burger dit in 2018 voor hem wel doen. Je mag niet vergeten dat de gouverneur voor bouwberoepen de vergadering voorzit. En dan wordt die door de schepen van Ruimtelijke Ordening van Londerzeel geadviseerd? Dat is niet ernstig. Sp.a-voorzitter John Crombez wil andere politiek en wil niet dat zijn partijmandatarissen 'er de kantjes vanaf rijden'. Dit is toch wel een schoolvoorbeeld van hoe het niet moet", aldus Moons.

Schepen Tom Troch reageert boos en aangedaan op de uithalen van de oppositie. "Men probeert op de man te spelen, en dat is niet de eerste keer", zegt hij. "De gouverneur is onder meer belast met het toezicht op de lokale besturen. In die hoedanigheid doet hij controle op begroting en personeelsdossiers en moet hij eventuele klachten behandelen. Deze dossiers worden voorbereid door de Administratie Binnenlands Bestuur en beslist door de gouverneur. Er is afgesproken dat dossiers uit Londerzeel en uit de KLM-zone niet ter inzage zijn van de kabinetschef. Voor het overige neemt de gouverneur geen beslissingen over lokale dossiers", aldus Troch. "De vraag tot ontslag mist dus elke grond en ik kan alleen maar concluderen dat ze is ingegeven door (bedenkelijke) politieke motieven en past in de lange reeds van persoonlijke aanvallen", zegt Troch nog. Hij merkt ook op dat in Antwerpen de kabinetschef van de gouverneur daar ook schepen is. Zo stelde provinciegouverneur Cathy Berx districtsschepen Hans Ides (CD&V) in 2009 al aan als kabinetschef.