Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provincieraad Vlaams-Brabant stemt motie tegen sluiting civiele bescherming Liedekerke

Provincieraad Vlaams-Brabant stemt motie tegen sluiting civiele bescherming Liedekerke

De provincieraad van Vlaams-Brabant heeft gisteren een motie goedgekeurd waarin geprotesteerd wordt tegen de recente beslissing van minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon om de  civiele bescherming van Liedekerke te sluiten. De raad keurde met uitzondering van de N-VA-fractie de motie unaniem goed.

Jambon wil zoals bekend 4 van de 6 kazernes van de civiele bescherming sluiten en enkel nog deze van Brasschaat en Crisnée overhouden. Volgens de provincieraad komt met de sluiting van Liedekerke 'de specifieke hulpverlening in Vlaams-Brabant en een groot deel van Oost-Vlaanderen in het gedrang, wegens de veel te grote afstand en aanrijtijd vanuit Brasschaat'. Minister Jambon wordt dan ook gevraagd om deze sluiting te herbekijken 'aan de hand van relevante parameters zoals de interventietijden'. Als Jambon toch doorzet met zijn plannen vraagt de raad 'voldoende federale middelen voor de brandweerzones opdat ze de noodzakelijke investeringen zouden kunnen doen om een deel van de taken van de civiele bescherming te kunnen overnemen'. (Bekijk ook de reportage: 'Civiele bescherming in Liedekerke gaat dicht, bevestigt minister Jambon'.)

In de toelichting van de motie wijst men er bovendien op 'dat een hervorming om doeltreffend te zijn altijd moet tegemoetkomen aan de reële behoeften op het terrein'. "De sluiting van de kazerne in Liedekerke doorstaat deze efficiëntietoets niet omdat een centrale locatie wordt ingewisseld voor een locatie in het noorden van de provincie Antwerpen", aldus de provincieraad. Terwijl de organisatie van de hulpdiensten gericht moet zijn op een zo gering mogelijke interventietijd zullen deze voor Vlaams-Brabant onaanvaardbaar sterk verhogen. De raad wijst er voorts op dat er in een recent verleden enorm geïnvesteerd werd in de kazerne van Liedekerke.