Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer stuurt Franstalige brief naar inwoners Halle

Vlaams Agentschap Wegen en Verkeer stuurt Franstalige brief naar inwoners Halle

Door een fout bij de drukkerij kregen de inwoners van Halle vandaag een Franstalige brief in de bus van het Agentschap Wegen en Verkeer. Het Agentschap zit verveeld met de zaak.  

De brieven in het Frans waren bedoeld voor de bewoners van Tubeke die ook hinder zullen ondervinden door de werken die op 23 januari zullen starten aan de Bergensesesteenweg (N6) in Halle.  Wegen en Verkeer, een agentschap van de Vlaamse overheid, zit verveeld met de situatie en zal zich eerstdaags met een nieuwe brief excuseren bij de inwoners van Halle.

De eigenlijke werkzaamheden

De voorbije maanden werden er op de Bergensesteenweg al werken uitgevoerd door watermaatschappij Vivaqua en nutsmaatschappij Eandis.  Vivaqua voerde de voorbije zomer werken uit aan de waterleidingen. Eandis startte 3 maanden geleden met het vernieuwen van de gasleidingen. Ook brengt Eandis de laagspanning ondergronds.

Vanaf 23 januari wordt gestart met de eigenlijke heraanleg van de Bergensesteweg. Op dit moment zijn de fietspaden er smal, gelijkgronds, gemarkeerd en aangeduid op de rijweg. Om fietsers beter te beschermen op deze drukke verbindingsweg tussen Halle en Tubeke worden aan de beide zijden van de steenweg verhoogde fietspaden in asfalt aangelegd. Dit gebeurt door over de hele lengte van het project het asfalt in te zagen, de bestaande fietspaden op te breken en nieuwe fietspaden aan te leggen.

Meer info over het fietspadenproject langs de Bergensesteenweg vind je op de website van Wegen en Verkeer