In "Van Abbeloos tot Zeppos" gaat Tom Serkeyn na wat de Pajotten nog weten over figuren die de geschiedenis van het Pajottenland gekleurd hebben.