In deze nieuwe reeks vragen we ons af of we in onze regio nieuwe gemeentelijke fusies mogen verwachten. Het Vlaams parlement heeft onlangs een nieuw fusiedecreet goedgekeurd en gemeenten die voor eind 2017 beslissen of ze samen met één of meerdere buurgemeenten fusioneren, die krijgen daarvoor een bonus die kan oplopen tot 20 miljoen euro. Reden genoeg, vinden wij, om het debat op gang te brengen.