Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

101-centrale Vlaams-Brabant slaat alarm

101-centrale Vlaams-Brabant slaat alarm

In een anonieme brief aan persagentschap Belga slaakt een personeelslid van de 101-centrale in Vlaams-Brabant een noodkreet over het personeelstekort op de dienst. De situatie zou niet meer werkbaar zijn.

De noodcentrale kampt al langer met hetzelfde probleem. Volgens de briefschrijver is het vandaag dermate nijpend dat de dienstverlening aan de burger niet meer kan gegarandeerd worden. Het brengt ook de veiligheid van de ploegen op het terrein in het gedrang.

Een citaat uit de brief: "Normaal is voorzien dat dit werk met zes mensen in shiften van 12 uur uitgevoerd wordt. Momenteel wordt echter regelmatig gewerkt met slechts vier personeelsleden, zowel overdag als tijdens de nacht. Reeds maanden wordt versterking gevraagd, maar dit wordt steeds afgewezen. Door de niet-vervanging van mensen die vertrekken of die door de hoge werkdruk ziek vallen, verslechtert de situatie dag na dag.”

In een reactie bevestigt vakbondsman Marc Saenen (ACV-Openbare Diensten) de problemen. “Binnenlandse Zaken wil wel mensen aanwerven maar vindt er onvoldoende. Door de hoge werkdruk is het ook dweilen met de kraan open want vele nieuwe werknemers vertrekken op korte termijn toch weer.” ACV pleit ervoor de bezetting van de ploegen uit te breiden om zo de werkdruk te verlagen en vraagt ook de aanwerving van mensen van een hoger niveau.

(Foto: archief RINGtv)