Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

2,36 Miljoen euro voor Het Torfbroek in Kampenhout

2,36 Miljoen euro voor Het Torfbroek in Kampenhout

Vlaams minister van Natuur Joke Schauvliege (CD&V) investeert een bedrag van 2,36 miljoen euro in 'Het Torfbroek' in Berg (Kampenhout). Het geld dient om het natuurgebied toegankelijker te maken voor het publiek. Daarbij worden visvijvers omgevormd tot natuurlijke moerasbiotopen. Verder wordt een stort gesaneerd en slibt uit de grote waterplassen gehaald. 

Het Torfbroek heeft een bescheiden oppervlakte van 47,5 hectare en toch behoort het tot één van de meest waardevolle natuurgebieden van Europa. Het was in 1981 zelfs het eerste erkende natuurgebied van ons land. Het Torfbroek is een uniek gebied. Het is een restant van een uitgestrekt moeras dat wodt gevoed door zuiver grondwater. Dat water  is meer dan 100 jaar geleden door de kalkrijke bodem gedrongen. Het borrelt weer op in Het Torfbroek en creëert zo een unieke biotoop. Het is voor vele plantensoorten zelfs de laatste groeiplaats in Europa.

Even zag de toekomst van het natuurgebied er minder goed uit. Er waren ooit plannen om er een luxueuze villawijk te bouwen en er kwam ook een stort. Maar er is beterschap op komst. Bevoegd minister Schauvliege maakt een som van 2,36 miljoen euro vrij om Het Torfbroek in al zijn glorie te herstellen. 

Daarbij zal het stort worden gesaneerd, nadien wordt het slib uit de 2 voormalige visvijvers worden verwijderd, zodat ze weer een natuurlijke moerasbiotoop worden. Het grachtenstelsel wordt weer hersteld en er worden beheerwegen aangelegd, onder andere om het maaien te vergemakkelijken.