Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Activ'Linkebeek wil oplossing politieke impasse

Activ'Linkebeek wil oplossing politieke impasse

In Linkebeek roept de partij Activ', die bij de voorbije verkiezingen 3 van de 15 zetels haalde, de 2 andere partijen met verkozenen in de gemeenteraad op om een algemene meerderheid te vormen. "Enkel op die manier kan de huidige stilstand in Linkebeek doorbroken worden", zegt Activ' in een mededeling.

Bij de verkiezingen in Linkebeek haalde 'Link@Venir' van Yves Ghequière 7 zetels, Ensemble LBK Samen van Damien Thiéry 5 zetels en de tweetalige lijst Activ' 3 zetels. Omdat schepenen in faciliteitengemeenten rechtstreeks verkozen worden heeft Link@Venir sowieso 2 mandaten in het schepencollege en LKB 1. Wat de uitvoerende mandaten betreft moet alleen de burgemeester nog voorgedragen worden. Yves Ghequière heeft hiervoor nog één handtekening te kort. LBK liet bij monde van Damien Thiéry al weten niet geneigd te zijn die te zullen leveren. 

De voorbije weken waren er verschillende gesprekken tussen Activ', Link@Venir en LKB waaruit volgens Activ' bleek "dat er over vele inhoudelijke punten overeenstemming is en dat alle partijen de noodzaak zien om de communautaire twisten aan de kant te schuiven". "Gezien de rechtstreekse verkiezing van de schepenen waarbij Activ' geen deel uitmaakt van het college is het onze overtuiging dat Linkebeek en zijn inwoners alleen het beleid kunnen krijgen waar zij recht op hebben als iedere politieke fractie hiertoe bijdraagt", aldus de partij.

Activ' pleit om die reden voor de vorming van 'een algemene meerderheid'. "We stellen dan ook voor aan de andere twee lijsten om rond de tafel te gaan zitten om te werken aan een meerderheid met drie lijsten. Pas wanneer Link@Venir en Ensemble Linkebeek Samen in het college positief samenwerken en de drie lijsten dit doen in de op te richten gemeentelijke commissies rond onder meer mobiliteit, sport, ecologie, economie... kan de huidige stilstand doorbroken worden", aldus Activ'.

 

 

 

 

 

Activ' pleit om drie reden voor de vorming van 'een algemene meerderheid'. "We stellen dan ook voor aan de andere twee lijsten om rond de tafel te gaan zitten om te werken aan een meerderheid met drie lijsten. Pas wanneer Link@Venir en Ensemble Linkebeek Samen in het college positief samenwerken en de drie lijsten dit doen in de op te richten gemeentelijke commissies rond onder meer mobiliteit, sport, ecologie, economie... kan de huidige stilstand doorbroken worden", aldus Activ'.