Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

"Beslissing Homans nefast voor beleid in Linkebeek"

"Beslissing Homans nefast voor beleid in Linkebeek"

"Ik spreek mij niet uit over de grond van de zaak, maar als inwoner van Linkebeek betreur ik dat we door de beslissing van Homans om Yves Ghequière niet als burgemeester te benoemen een schepen mislopen, hetgeen nefast is voor het te voeren beleid", aldus Roel Leemans (Activ'). Leemans, een Vlaming die verkozen werd op de tweetalige lijst Activ', steunde de burgemeestersvoordracht van Ghequière.

"Momenteel zijn we in werkgroepen over de partijgrenzen heen het beleid aan het uitstippelen voor de komende legislatuur. Het schepencollege in Linkebeek telt thans drie leden wat te weinig zal zijn om een aantal beslissingen te kunnen uitvoeren. In Linkebeek is een schepenambt immers geen voltijdse dagtaak", aldus Leemans. Het is pas na de benoeming van een burgemeester dat er een bijkomende schepen kan worden aangesteld.  

Leemans, die werd aangesteld als gemeenteraadsvoorzitter, betreurt voorts "dat 55 jaar na het vastleggen van de faciliteitenregeling er nog steeds geen consensus bestaat tussen Vlamingen en Franstaligen over de toepassing ervan en dat men steeds maar in gerechtelijke carrousels belandt". "In verschillende faciliteitengemeenten zie je een toenadering tussen Vlamingen en Franstaligen. Het zou bijzonder jammer zijn moest de beslissing van Homans dit weer teniet doen", aldus Leemans.