Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Bouwvergunning Uplace vernietigd

Bouwvergunning Uplace vernietigd

De Vlaamse Raad voor Vergunningsbetwistingen heeft de stedenbouwkundige vergunning voor de bouw van het geplande shoppingcomplex Uplace in Machelen vernietigd. “Een logisch gevolg na de vernietiging van het gewestelijk ruimtelijk uitvoeringsplan,” zegt Uplace.

Dat Gewestelijk Ruimtelijk Uitvoeringsplan (GRUP) werd eind vorig jaar vernietigd door de Raad van State. Daardoor lopen ook de andere plannen rond de verloerderde industriezone vertraging op. In april sprak het Grondwettelijk Hof zich ook uit over de handelsvestigingsvergunning van Uplace. Die was verlopen en werd volgens het Hof onrechtmatig gereactiveerd door een decreet van de Vlaamse regering.

Nu is dus ook de stedenbouwkundige vergunning vernietigd. “Het arrest komt niet als een verrassing” verduidelijkt Lies De Smedt, woordvoerder van Uplace. “Het is een logisch gevolg nadat de Raad van State eind 2017 het GRUP vernietigde, dat de basis vormt voor de bouwvergunning van Uplace in Machelen.”

Intussen heeft de Vlaamse regering aan de gemeente Machelen de bevoegdheid overgedragen om een nieuw ruimtelijk uitvoeringsplan te maken. Machelen gaat daarbij uitvoerig overleg plegen met de eigenaars van de betrokken grondpercelen.

“Uplace zal de komende maanden dan ook constructief meewerken en blijft bereid om een trekkersrol op te nemen voor de sociaaleconomische herontwikkeling van de oude industrieterreinen in Machelen,” besluit De Smedt van Uplace.