Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Burgemeesters Noordrand vragen breed overleg over vliegroutes

Burgemeesters Noordrand vragen breed overleg over vliegroutes

De burgemeesters van de Noordrand vragen minister van Mobiliteit Bellot om een breed overleg te organiseren over de vliegroutes van en naar Brussels Airport om op die manier te komen tot een nieuwe en evenwichtige hertekening van de routes.  Ze doen dat naar aanleiding van een recent vonnis  van een Brussels rechter.

Het vonnis kwam er op vraag van de burgemeesters van de gemeenten Machelen, Vilvoorde, Grimbergen, Meise en Wemmel. Het vonnis verplicht Bellot, op straf van grote dwangsommen, om uiterlijk binnen de 90 weken de aanpassingen aan de vliegroutes, die in de periode 2012-2014 werden ingevoerd als gevolg van het plan-Wathelet, ongedaan te maken en een nieuw plan op tafel te leggen dat rekening houdt met de grondrechten van alle betrokken burgers. Bovendien moet de minister op uiterlijk 17 september een staten-generaal organiseren met politieke en andere belanghebbenden. Die moeten een advies geven over de te gebruiken vliegroutes en de geplande luchtvaartwet.

Volgens de rechter in zijn vonnis werd het plan-Wathelet op onwettige wijze doorgevoerd. Verder blijkt uit metingen dat de inwoners van de Noordrand geconfronteerd worden met vlieghinder die in bepaalde gevallen zelfs 20 keer zo hoog is als de hinder die de Brusselse inwoners ondervinden.

Volgens Walter Vansteenkiste, burgemeester van Wemmel, moet er een spreidingsplan worden uitgewerkt dat zich volledig baseert op de internationaal erkende veiligheids- en windnormen en waarbij vliegtuigen rechtstreeks en zonder omwegen vliegen van het vertrek- naar het aankomstpunt. "Dit zal resulteren in een natuurlijke spreiding die door een overgrote meerderheid van de omwonenden van de luchthaven zal aanvaard worden", aldus Vansteenkiste.