Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

De mening van de lijsttrekkers: AFFLIGEM

De mening van de lijsttrekkers: AFFLIGEM

In Affligem gaat burgemeester Walter De Donder voor een nieuwe termijn. De groenen staan niet meer op z’n lijst en gaan solo. De liberalen trekken naar de kiezer onder de noemer Open2040. En de N-VA doet dat met een nieuwe lijsttrekker.

Belinda EveraertBelinda Everaert – N-VA

 • Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Dankzij N-VA werden de financiën van Affligem opnieuw gezond gemaakt en kon er fors geïnvesteerd worden in herstel en aanleg van voetpaden en straten. De lokale handelaars kregen eindelijk inspraak via een eigen werkgroep waardoor tal van nieuwe steunacties konden opgezet worden. De digitalisering deed zijn intrede. Het beleid rond dierenwelzijn werd serieus genomen en grondig aangepakt. Er werd echt werk gemaakt van een milieubeleid en het afvalbeleid werd geprofessionaliseerd om tegemoet te komen aan de wettelijke normen.

 

 • Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De inwoners werden niet actief genoeg betrokken in grote dossiers om pijnpunten, noden en mogelijke oplossingen aan te geven. Het bestaande mobiliteitsplan voldoet niet meer aan de huidige behoeften en werd nog niet hernieuwd. Er werden eenzijdig een paar ongelukkige eenrichtingsregimes ingevoerd en er waren te weinig doordachte uitbreidingsplannen voor zones 30. Een nieuwbouw i.p.v. een dure verbouwing van de Sanderuszaal werd onvoldoende in aanmerking genomen.

 

 • Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De opmaak van een nieuw mobiliteitsplan, dat vlot en veilig verkeer garandeert voor alle weggebruikers. Aanleg van nieuwe fietspaden is prioritair. Er moet een duidelijke visie komen rond ruimtelijke ordening dat eenvormigheid en ons landelijk karakter vrijwaart. De lokale handelaars moeten nog uitgebreider ondersteund worden via een officiële middenstandsraad. Een meer open communicatie, voldoende ruimte voor inspraak en een beleid rond dierenwelzijn dat gemakkelijk toegankelijk is. Investeren in de verdere digitalisatie binnen de administratieve diensten en de loketfuncties.

 

Kathleen GiesKathleen Gies – GROEN

 • Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Het huidige beleid heeft aandacht besteed aan cultuur, sport en jongerenbeleid. Het gebouw van de nieuwe bibliotheek is de meest zichtbare investering in cultuur. De jeugdraad was de motor achter het jeugdbeleid binnen de gemeente. Ook op vlak van sportinfrastructuur werd geïnvesteerd.

 • Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Een visie op mobiliteit en verkeersveiligheid ontbreekt: wegen werden  opnieuw aangelegd zonder fietspaden te voorzien, voetpaden liggen op gelijke hoogte met de rijbaan.  Ook heeft Affligem geen lokaal klimaatplan. De bibliotheek krijgt onvoldoende middelen om de collectie op peil te houden. De geplande vernieuwing van de cultuurzaal heeft een veel te zware financiële impact. De transparantie in de werking moet beter. Audit Vlaanderen heeft het gemeentebestuur recent onderworpen aan een uitgebreid onderzoek. Het nieuwe woonzorgcentrum is af, maar de dagprijs is bijna verdubbeld.

 

 • Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We willen maximaal investeren in voet- en fietspaden en leefbaarheid van de dorpskernen. Groen Affligem wil een masterplan voor Affligem waarin mobiliteit, wonen en milieu samen worden aangepakt. Een doorgedreven sociaal beleid (inclusief diversiteit) met speciale aandacht voor armoede en vereenzaming, gebaseerd op een analyse van de zorgnoden is een must. We gaan voor en eerlijk en transparant bestuur. En een gemeentelijk gezondheidsbeleid met aandacht voor groene ruimte, beweging, voeding en sociaal contact. Groen wil ook ijveren voor een lokaal klimaatplan.

 

Walter De DonderWalter De Donder - CD&V/Lijst Burgemeester

 • Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

We hebben ingezet op een zo breed mogelijk sociaal beleid. De grootste realisatie is de bouw van een modern woonzorgcentrum. Er is nu ook een heel gevarieerd cultureel beleid: onze drie kernen kennen een heel sterk verenigingsleven. De Bellekouter is nu echt het centrum van Affligem geworden.  Alle gemeente- en OCMW- diensten zitten er nu samen.  Een moderne nieuwe bib, de politie, een sporthal, een cultuurzaal, een grote evenementenhal, voetbalterreinen, … : alles zit samen.  Qua veiligheidsbeleid worden de ANPR-camera’s in werking gesteld nog voor dit jaareinde. 

 

 • Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

We doen heel veel maar we zeggen het te weinig.  Er schort wat aan onze communicatie. Daar moeten we meer aandacht aan besteden. Mobiliteit is een thema dat velen beroert.  We moeten meer werken aan problemen rond parkeren, trage wegen en een voet- en fietspadenbeleid.

 

 • Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De inrichting van Hekelgem-dorp en een Huis van het Kind. Qua mobiliteit een verkeersplatform van burgers. We willen ook inzetten op gemeenschapswachten. Op sociaal-cultureel vlak: een plan voor de parochiezalen, de verdere uitbouw van de Bellekouter, de renovatie van de Sanderuszaal. Voor de jeugd een gebouwenfonds voor nieuwbouw en renovatie.

 

Tim HerzeelTim Herzeel – Open2040

 • Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Over de voorbije legislatuur kunnen wij enkel zeggen dat de uitbesteding van het containerpark en de afvalophaling door Ilva, geleid hebben tot een rationeler afvalbeleid in onze gemeente. Het blijft evenwel spijtig dat er tijdens de zomermaanden geen wekelijkse ophaling van restafval wordt voorzien. De realisatie van het nieuwe rustoord kunnen we moeilijk toeschrijven aan het beleid, gezien dat volledig werd gerealiseerd door onze private partner.

 

 • Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er is in onze gemeente quasi niets gedaan om de mobiliteit te verbeteren. Het ontbrak de huidige coalitie aan een duidelijke toekomstvisie. Ook de verkeersveiligheid voor zwakke weggebruikers bleef een onontgonnen beleidsdomein. In Teralfene was er de herinrichting van de schoolomgeving Sint-Jan, maar deelgemeenten Hekelgem en Essene bleven volledig op hun honger zitten. Ook dient inspraak voor onze inwoners weer hoger op de agenda geplaatst te worden.

 

 • Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Open2040 wil gaan voor een langetermijnbeleid dat de mobiliteit en verkeersveiligheid in Affligem verbetert.  Het 12 jaar oude mobiliteitsplan is aan vernieuwing toe. Wij willen dit laten actualiseren en op basis hiervan de pijnpunten in Affligem direct aanpakken. Daarnaast willen wij ook gaan voor een middenstandscoach die de lokale handelaars ondersteunt en de afschaffing van de bedrijfsbelasting. Voor de jeugd willen we een jeugdinfrastructuurfonds en een STEM-academie (voor exacte wetenschapsstimulering).