Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

De mening van de lijsttrekkers: BEVER

De mening van de lijsttrekkers: BEVER

In Bever besliste de lokale CD&V om op 14 oktober met de tweetalige lijst ‘Thuis in Bever – Chez nous à Biévène’ naar de kiezer te trekken. N-VA liet daarop prompt weten dat ze met een eigen lijst komt. Ook Open voor de Mens, dat de voorbije jaren op de oppositiebanken zat, is weer van de partij. 1 ding staat nu al vast: Bever krijgt een nieuwe burgemeester want Luc Deneyer zegt de gemeentepolitiek vaarwel.

 

Dirk WillemDirk Willem – Thuis in Bever- Chez nous à Biévène

 

 

 

 

 

 

  • Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

We hebben de communautaire rust kunnen behouden, desondanks een klacht van de oppositie tegen onze OCMW-voorzitter voor het gebruik van de Franse taal. Onze verenigingen zijn uit de nood geholpen door de bouw van de tijdelijke feestzaal. Ze hebben hiervan uitgebreid gebruikgemaakt. Verder nog een positief saldo in onze spaarpot ondanks de kostenstijging, de verbetering van de infrastructuur van de school en de maatregelen aan de Poreelbeek tegen de overstromingen.

  • Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Onze definitieve evenementenzaal raakte niet tijd klaar door tegenwerking van de oppositie.De tonnagebeperking is niet volledig uitgevoerd, als gevolg van externe factoren.

  • Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

De herinrichting van de Plaats en de bouw van onze evenementenzaal. Voorts willen we inzetten op intergemeentelijke samenwerking en geen fusie. Ook de communautaire vrede bewaren is voor ons een belangrijk punt.

 

Aldo Van Der AuweraAldo Van der Auwera – N-VA

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Helaas is het enige lichtpunt de naschoolse kinderopvang ’t Sterretje.

  • Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er is geen langetermijnvisie op alle mogelijke beleidsvlakken. Het beleid is niet transparant. Geen enkel punt van het meerjarenplan werd uitgevoerd. Onderbouwde voorstellen van tal van verenigingen en adviesraden worden met minimale argumentatie naar de prullenmand verwezen. Er werd de afgelopen 40 jaar geen vooruitgang geboekt op mobiliteit buiten twee borden met verbod op zwaar verkeer. De voorbije jaren hebben diefstal, plofkraken, overvallen en tal van andere criminaliteitsvormen de rust in Bever verstoord. Helaas was er geen enkele actie door het huidige bestuur.

  • Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Een volwaardige feestzaal, camera’s met nummerplaatherkenning en trajectcontrole op de hoofdwegen. Ook een energiezuinige renovatie van de schoolgebouwen is een must. We willen ook een bijdrage van de gemeente voor toegang tot het containerpark in Wallonië en Vlaanderen. Fietsers en voetgangers moeten meer ruimte krijgen en op piekmomenten moeten er extra bussen komen.

 

Henk VerhofstadtHenk Verhofstadt – Open voor de Mens

 

 

 

 

 

 

 

 

  • Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De tonnagebeperking op de gewestweg N263 die er is gekomen na jarenlang aandringen van Open voor de Mens

  • Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

Er is absoluut geen langetermijnvisie. Er was dan weer wel veel getreuzel en wanbeleid rond de voorlopige en definitieve feestzaal. Het plattelandsfonds wordt enkel aangewend voor het herstellen van wegen en niet voor nieuwe initiatieven.

  • Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Wij willen een efficiënt en transparant beleid voeren met inspraak van ALLE burgers. De Beverse belastingbetaler moet weten waaraan zijn geld wordt besteed. We gaan ook voor een veilig Bever via camera’s met nummerplaatherkenning op de belangrijkste invalswegen, via een nieuw mobiliteitsplan en, waar mogelijk, bredere voetpaden en fietsstroken. Ook d herinrichting van de Plaats is nodig. De openbare plaatsen moeten proper worden gehouden en we willen een beleidsplan uitwerken samen met de bevoegde raden.