Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

De mening van de lijsttrekkers: DROGENBOS

De mening van de lijsttrekkers: DROGENBOS

In Drogenbos is het aantal lijsten dit keer verdubbeld: van twee naar vier. De inwoners moeten kiezen tussen de lijst van burgemeester Alexis Calmeyn, de nieuwe burgerlijst rond schepen Steve Roobaert, de UF-lijst en de kartellijst van Ecolo-Groen.

Alexis CalmeynAlexis Calmeyn - LB

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

Heel wat gemeentelijke gebouwen of infrastructuren werden gerenoveerd en of vernieuwd (kerk, hoeve Felix De Boeck, sporthall, schoolgebouwen, tennisvelden, …). Straten werden vernieuwd of verfraaid met accenten op meer groen, het zwaar- en transitverkeer werd verminderd en ook de parkeermogelijkheden werden geoptimaliseerd (+ 200 parkingplaatsen over het ganse grondgebied).  Moerasgebied en openbare groene ruimten werden ook aangepakt. Wij hebben ook een belangrijk budget besteed aan de veiligheid. Wij blijven ook zeer aandachtig voor het behouden van de communautaire vrede, waarvoor Drogenbos ook bekend is.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De duur van bepaalde procedures maken dat projecten wel eens vertraging oplopen. Gezien Drogenbos een kleine gemeente is met een beperkt personeelsaantal moesten wij soms prioriteiten stellen. Wij hadden ook misschien de mobiliteit sneller moeten aanpakken zodat naast het realiseren van bepaalde ingrepen ook een algemeen beleid kon uitgewerkt worden, rekening houden met de mobiliteitsplannen van onze buurgemeenten. Wij konden ook misschien iets meer prioriteit geven aan het aanpakken en het bestrijden van het onkruid dit naar aanleiding van het verbod om chemische producten te gebruiken.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

We willen ons mobiliteitsplan verder uitwerken en meer doelgerichte acties nemen met de politiezone. Een nieuwe turnzaal moet worden voorzien voor de Franstalige school Le Petit Chemin. Beide scholen willen we blijven ondersteunen. De Paul Gilsonlaan moet worden heraangelegd in overleg met het Brussel Gewest. We willen ook werk maken van de verdere uitwerking van het centrum met een gemeenteplein, parking, woning, nieuw speelplein, enz. De gemeente moet ook financieel gezond blijven, zonder dat inwoners meer moeten bijdragen.  

Steve RoobaertSteve Roobaert – go1620

Wat zijn de pluspunten van het huidige beleid?

De laatste zes jaar was er meer aandacht voor netheid in de wijken (borstelwagen, verwijderen van graffiti), meer groen (opening van het Moeras, de boomgaard Figeys, aanplanting van 300 bomen doorheen de gemeente). Hierdoor werd het residentiële karakter versterkt. Er waren ook investeringen in het opfrissen van het patrimonium zoals de restauratie van de kerk, de renovatie van de gevel van het klooster en de Franstalige school en van de muurtjes in het centrum. Het draagt bij tot de charme van het dorp.

Wat zijn de minpunten van het huidige beleid?

De verwachtingen van de inwoners veranderen. Een gemeente beheren doet men niet meer zoals 30 jaar geleden: mensen verwachten meer netheid, levenskwaliteit, bruisende activiteiten voor jong en minder jong. Bepaalde buurten voelen zich afgesloten en verwaarloosd, zowel van de aandacht van de gemeentediensten als fysiek (door gebrek aan vervoersmogelijkheden). Vanuit de authentieke nieuwe burgerlijst go1620 willen we hier concreet een antwoord aan geven. Wij zijn een groep die goesting heeft om dingen te doen bewegen en te doen bruisen.

Welke plannen/acties staan bovenaan uw verlanglijstje voor de volgende 6 jaar?

Wij willen het dorp gezelliger en dynamischer maken met concrete ideeën, de veiligheid verhogen en een gediversifieerde handel stimuleren. We gaan voor een mooi groot en groen dorpsplein (in plaats van het immobiliënproject dat nu op tafel ligt), waar we een zondagse markt, apero’s en activiteiten met sfeer organiseren. Op de Catala-site een groene plek voor o.a. een multisportterrein en een jeugdhuis. We willen het begrip ‘participatie’ een echte betekenis geven door: zesmaandelijkse wijkvergaderingen en een participatiebudget voor buurtinvesteringen volgens de specifieke behoeften (vergroening, mobiliteit, netheid, veiligheid, speelpleinen).

Van UF en Ecolo-Groen kregen we geen antwoord.

Meer over de politieke standpunten in Drogenbos lees je in Kaaskrabber, de gemeenschapskrant van vzw de Rand op http://www.demuse.be/balans-van-zes-jaar-gemeentebeleid en http://www.demuse.be/aantal-lijsten-verdubbeld.