Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Eerste ecoduct over Brusselse Ring bijna klaar

Eerste ecoduct over Brusselse Ring bijna klaar

Morgen gaan beide onderdoorgangen van het ecoduct ter hoogte van Groenendaal (Hoeilaart) open voor verkeer. De voorbije maanden werden dwarsbalken, brugdek en sierranden over de snelweg geplaatst. Het grondverzet naast en de ecologische inrichting bovenop de brug gaan nog enkele weken door maar hebben minder impact op het verkeer. De werken zouden afgerond worden in december, de beplanting volgt begin 2018. De gebruikers staan echter al vol ongeduld te wachten aan de voet van de brug, waar regelmatig nieuwe reesporen worden aangetroffen.

Muurschildering illustreert doelsoorten ontsnipperingsproject

Na zijn doorkomst in juli, nam graffitikunstenaar DZIA de voorbije weken ook de tweede zijde van de middenpijler onder handen. De muurschildering op de middenpijler in de rijrichting van Zaventem illustreert onder meer reeën, een bunzing, een vos en de goudglanzende loopkever. Het zijn enkele doelsoorten van de ontsnipperingsmaatregelen die momenteel worden gebouwd langs, onder en over de autosnelwegen doorheen het Zoniënwoud (ecoraster, ecotunnels, boombrug en ecoduct). Daarmee wordt het versnipperde leefgebied van beschermde diersoorten opnieuw aaneengesloten, en vergroot de verkeersveiligheid van tienduizenden automobilisten.    

De inrichting van het ecoduct met onder meer struiken, bomen en een vochtige corridor houdt rekening met de voorkeuren van verschillende soorten. Amfibieën verkiezen een vochtige leefomgeving, marterachtigen gaan op zoek naar dekking en overvliegende vleermuizen oriënteren zich op lijnelementen. Om verstoring te voorkomen zal de brug niet toegankelijk zijn voor mensen. Fauna en flora krijgen er vrij spel.

Europees project

De bouw van het ecoduct kadert in het project OZON en het Europese LIFE+ programma. Het project is een samenwerking tussen het Agentschap voor Natuur en Bos, het Agentschap Wegen en Verkeer, het Departement Omgeving van de Vlaamse overheid en Leefmilieu Brussel. Ook de gemeenten Hoeilaart, Overijse en Tervuren nemen een deel van de financiering op zich. Het Département de la Nature en des Forêts (Wallonië), het United Nations Environment Programme en gemeente Sint-Genesius Rode ondersteunen het project symbolisch. (foto: ‘Copyright Life+ OZON’ )