Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Gemeente weigert vergunning voor feestzaal Huizingen

Gemeente weigert vergunning voor feestzaal Huizingen

Het gemeentebestuur van Beersel heeft de omgevingsvergunning voor een nieuwe feestzaal in de Henri Torleylaan in Huizingen geweigerd. Onder meer buurtbewoners protesteerden tegen de plannen.

 

Na het openbaar onderzoek merkte het schepencollege dat er onvoldoende draagkracht is voor een nieuwe feestzaal. “Er werden een petitie met 140 handtekeningen en 743 bezwaarschriften ingediend”, legt burgemeester Hugo Vandaele (CD&V) uit. “Bovendien hebben verschillende instanties een ongunstig advies gegeven over het project.”

Het terrein ligt tegenover het provinciedomein van Huizingen. Een Turkse horecaondernemer uit Affligem wil er een feestzaal bouwen voor maximaal 288 personen en met 98 parkeerplaatsen. Het gemeentebestuur vreest voor een verkeersproblematiek. “De aanwezigheid van een gewestweg, de autosnelweg en het provinciedomein veroorzaken reeds een aanzienlijke druk op de omgeving”, stelt Vandaele. “Het perceel zal bijna volledig bebouwd en verhard worden, terwijl het in een zone ligt die bestemd is voor recreatiegebied.”

Oppositiepartij Vlaams Belang reageert tevreden op de beslissing van het gemeentebestuur. “Maar we mogen niet te vroeg euforisch zijn, want de eigenaar kan nog beroep aantekenen bij de provincie”, benadrukt gemeenteraadslid Klaas Slootmans. “In dat geval ga ik het schepencollege vragen om bezwaar aan te tekenen namens de gemeente en de omwonenden in het belang van de leefbaarheid van de buurt.”