Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Hevige voetwegenstrijd in Dilbeek

Hevige voetwegenstrijd in Dilbeek

In Dilbeek veroorzaken twee voetwegen die over privégrond lopen al jarenlang beroering, tot in de gemeenteraad toe. De eigenaar van de gronden wil één voetweg verleggen en de andere afschaffen. Maar dat is absoluut niet naar de zin van vzw Trage Wegen. Die roept de Dilbeekse bevolking op bezwaar in te dienen tegen de wijzigingsaanvraag. 

Het hele verhaal draait rond de Cluyzenbosweg of voetweg nummer 99 in Dilbeek. Het wandelpad loopt door een stuk natuurgebied dat privé-eigendom is.  De eigenaars willen het pad nu verleggen naar een stuk bos waar ze ook eigenaar van zijn.  “We willen de wandelaars een betere doorgang geven en meer beleving schenken. Want ook in het bos zullen we investeren. Het vroegere Kluizenbos zal in zijn glorie hersteld worden”, verduidelijkt eigenares Sabine Henne.

Maar wanneer voetweg 99 wordt verlegd, zal een andere voetweg dood lopen en dus overbodig worden. Die voetweg, nummer 102, staat haaks op nummer 99 en loopt ook over de grond van Sabine Henne, zij wil hem afschaffen. Maar dat ziet de vzw Trage Wegen Dilbeek helemaal anders. Door de afschaffing van het pad zou onder meer de populaire Wolfsputtenwandeling geamputeerd worden. “De voetweg is ook een korte verbinding tussen een woonwijk aan de Snackaertstraat en de lagere schoool en de sportvelden aan de d'Arconatistraat”, reageert Hugo Marissen van de vzw Trage Wegen Dilbeek 

In 2007 werd de verlegging van voetweg 99 goedgekeurd door de provincie, maar die beslissing werd in beroep vernietigd door de Vlaamse overheid. In juli van dit jaar wees het schepencollege van Dilbeek een nieuw aanvraagdossier af. Maar nu staat het weer op de agenda, en dat heeft te maken met de gewijzigde machtsverhoudingen in de Dilbeekse gemeenteraad. Begin september verwierf de oppositie van Open-Vld en UF als gevolg van overloperij een numerieke meerderheid in de gemeenteraad. "Van de aanvragers is toevallig iemand bestuurslid van Open-VLD wat duidelijk wijst op vriendjespolitiek, want het is Open-VLD die een extra agendapunt op de gemeenteraad heeft gebracht om dit dossier vooralsnog in openbaar onderzoek te brengen", besluit Marissen.

Tot 3 november loopt een openbaar onderzoek over de aanvraag om voetweg 102 af te schaffen en nummer 99 te verplaatsen. Trage Wegen roept de Dilbeekse bevolking op om bezwaar in te dienen.