Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Meise investeert in schoolrenovaties

Meise investeert in schoolrenovaties

Het gemeentebestuur van Meise maakt 800.000 euro vrij om de schoolinfrastuctuur te renoveren. De gebouwen van de vier gemeentelijke basisscholen, de Akademie voor Muzische Kunsten en het CVO worden opgewaardeerd.

“De schoolgebouwen in onze gemeente zijn erg verouderd en daar willen we verandering in brengen”, vertelt schepen van Openbare Werken Roel Anciaux. “We voorzien daarvoor een globaal bedrag van 800.000 euro.”

De eerste renovaties, zoals de installatie van extra nooddeuren en de inrichting van een nieuwe refter, zijn al uitgevoerd. “Op de planning staan nog een heleboel veranderingen”, vult schepen van Onderwijs Erwin De Clerck aan. “Vooral de vernieuwing van daken, de brandveiligheid nakijken en de speelplaatsen aanpassen worden grote opdrachten. Dat zal allemaal bijdragen tot een aangenamere sfeer op school voor de leerlingen en het personeel.”

Ook de schoolomgeving wordt aangepakt. Zo werden voor de start van het nieuwe schooljaar fietsenstallingen geplaatst in de buurt van de scholen. “Voor de nieuwe fietsinfrastructuur hebben we nog eens 53.000 euro voorzien”, zegt schepen van Mobiliteit Marie-Jeanne Thaelemans. “Vijftig procent daarvan wordt gesubsideerd door de Vlaamse Overheid in het kader van de Veilige Schoolomgeving.”