Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Minister Demir weigert vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Minister Demir weigert vergunning voor gascentrale Vilvoorde

Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir kent geen omgevingsvergunning toe voor een nieuwe gascentrale in Vilvoorde. “De centrale voldoet niet aan de stikstofrichtlijnen”, licht Demir de weigering toe.

Eind vorige maand kende stroomnetbeheerder Elia subsidies toe aan de nieuwe gascentrale in Vilvoorde. Maar Engie-Electrabel had nog geen omgevingsvergunning op zak. De Deputatie van de provincie Vlaams-Brabant had de vergunning afgelopen zomer geweigerd. In beroep moest Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir een beslissing nemen.

De minister bevestigt de weigering van de deputatie en legt zo een positief advies van de belangrijkste adviescommissie van de Vlaamse overheid naast zich neer. De Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie verbond enkele voorwaarden over hinder en gevolgen voor mens en milieu aan het advies. “De aanvraag voldoet niet aan de ministeriële instructie rond stikstof. De gascentrale zou jaarlijks 107.000 kilogram ammoniak uitstoten”, voegt minister Demir toe aan haar beslissing. “De Ammoniakuitstoot en de NOx-uitstoot zijn samengeteld, maar dat kan enkel wanneer het aandeel ammoniak erg beperkt is. Dat is hier niet het geval.”

Engie-Electrabel kondigde vorige maand aan om zich te engageren om de uitstoot verder te verlagen. “Dat wordt op geen enkele manier aangetoond in het dossier. Uit het milieueffectenrapport blijkt dat zoiets enkel kan door fundamentele aanpassingen aan de installatie”, stelt de Vlaamse minister van Omgeving. “Bij mijn beslissing kan ik geen rekening houden met aankondigingen.”

In beroep had het schepencollege van Grimbergen een ongunstig advies gegeven. Machelen diende bezwaar in tegen het project. Het actiecomité Leefbare Noordrand en het collectief Tegengas reageren opgelucht over de weigering. “De minister heeft de enige juiste beslissing genomen. Onze fossiele verslaving bedreigt onze planeet en onze gezondheid”, zegt Bart Leeman van het actiecomité Leefbare Noordrand. “De vergunningsstrijd is nog niet gestreden. Engie-Electrabel kan nog in beroep gaan bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen”, beseft Ike Teuling van Tegengas.