Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Planoloog erg kritisch voor verkaveling Hofstade

Planoloog erg kritisch voor verkaveling Hofstade

Een expert-planoloog heeft nogal wat bedenkingen bij de plannen voor een omstreden verkaveling aan de Grensstraat in Hofstade. Volgens hem moet er meer aandacht zijn voor bosbehoud en waterbeheersing. Het gemeentebestuur van Zemst heeft de man aangesteld om een consensus te vinden tussen de verschillende visies.

Er zijn plannen voor een verkaveling aan de Grensstraat in Hofstade op de grens met Mechelen. Maar volgens de planoloog die ze onderzoekt is een klassieke verkaveling op deze plek niet voor de hand liggend, Dat zei hij in een bijzondere zitting van de Zemstse gemeenteraad. De deskundige moet in opdracht van het gemeentebestuur een consensus zoeken tussen de visie van de gemeente, de verkavelaars en de omwonenden die de huidige plannen niet zien zitten.

In het projectgebied ligt een waardevol bos en het is een overstromingsgebied. Een maximaal behoud van dat bos en een goede waterbeheersing moeten bijgevolg veel meer aandacht krijgen, klinkt het. Daarbij moet ook het waterbeheer van de vlakbij gelegen Voetbalstraat op het grondgebied van Mechelen onder de loep worden genomen.

117 buurtbewoners dienden al een bezwaarschrift in tegen de toekomstige verkaveling. Ze willen dat de plannen worden aangepast met meer oog voor natuur en open ruimte. Het schepencollege van Zemst wacht het volledige rapport van de expert af alvorens het beslissingen neemt in het dossier.