Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provincie weigert vergunning voor woonproject Rubensveld

Provincie weigert vergunning voor woonproject Rubensveld

De provincie heeft de vergunning geweigerd voor de bouw van woonproject Rubensveld in Opwijk. Eerder wees de gemeente de plannen meermaals af. Ook buurtbewoners bleven zich verzetten tegen het project.

Vorige zomer diende een projectontwikkelaar voor de vierde keer een bouwaanvraag in voor een woonproject op de hoek van de Klaarstraat en het Rubensveld in Opwijk. In een eerste fase zouden er  56 woningen gebouwd worden. Nadien zou dat uitgebreid worden naar 81 woongelegenheden, maar de provinciedeputatie heeft nu beslist om geen vergunning te verlenen aan het project.

Schepen van Ruimtelijke Ordening Inez De Coninck (N-VA) is tevreden met de beslissing van de provincie. “Het perceel ligt in woonuitbreidingsgebied en mag dus enkel aangesneden worden voor sociale woningbouw als er een woonbehoefte is”, reageert De Coninck.”Die woonbehoefte is er op dit moment niet.”

Een scan van de Vlaamse bouwmeester concludeert dat het gebied beter open ruimte blijft. “Omdat een deel van het perceel in watergevoelig signaalgebied ligt, is het bovendien een slechte locatie om woningen te bouwen”, besluit De Coninck.