Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Proximus zaait de grootste verwarring in Halle-Vilvoorde ten koste van RINGtv

Proximus zaait de grootste verwarring in Halle-Vilvoorde ten koste van RINGtv

De voorbije dagen is in onze regio heel wat verwarring ontstaan over de herschikking van de zendernummers door Proximus. Die verwarring gaat ten koste van RINGtv. Hieronder leest u de volledige verklaring van onze zender.

Vorige week kregen abonnees van Proximus TV die in de telefoonzone 02 in Vlaams-Brabant wonen een brief in de bus waarin Proximus een herschikking van de zendernummers aankondigt. In de brief staat ook dat alle meest bekeken Franstalige zenders op de hoogste plaatsen zullen staan, en zo staan ze inderdaad in bijgevoegde zenderschema, de Nederlandstalige nationale omroepen beginnen pas vanaf plaats 251. Onder de rubriek ’Regionaal’ staan enkel de Waalse regionale omroepen en BRUZZ.

Abonnees die bij Proximus om uitleg vroegen over deze vreemde gang van zaken kregen te horen dat de zone 02 (het grootste deel van Halle-Vilvoorde) bij Brussel hoort en dat dus, bijvoorbeeld, Vilvoorde deel uitmaakt van het arrondissement Brussel en daarom de Franstalige zenders voorrang krijgen en RINGtv uit het aanbod verdwenen is.  

Foute communicatie
Gealarmeerd door enkele kijkers deed RINGtv zelf navraag bij Proximus en daar werd formeel ontkend dat in Vilvoorde de Franstalige zenders voorrang zouden krijgen en dat RINGtv zou verdwijnen. Bovendien werd bevestigd dat de nieuwe zendernummering in heel Vlaams-Brabant pas op 25 juni van kracht zou worden.

Nu blijkt dat de herschikking in de zone 02 toch vandaag is doorgevoerd.  Dat betekent dat RINGtv niet de kans heeft gehad om zijn kijkers in te lichten waardoor een onbekend aantal van hen plots voor een voldongen feit staat, zijn regionale omroep niet meer vindt en bij Proximus te horen krijgt dat die niet meer in het aanbod zit.  In de praktijk zit RINGtv daar nog wel degelijk in en staan de Nederlandstalige zenders ook nog altijd op de hoogste plaatsen. Verwarring ten top dus.

Schade voor regionale zender
RINGtv dreigt op deze manier heel wat kijkers te verliezen, want RINGtv is in Vlaanderen de regionale omroep met in verhouding veruit het grootste aantal Proximus-abonnees en dat betekent ook een verlies aan inkomsten aangezien de bereikvergoeding die de regionale omroepen ontvangen, gekoppeld is aan het bereik dat ze halen.

RINGtv wil de schade verhalen op Proximus en betreurt ten zeerste dat al zijn inspanningen van de voorbije kwarteeuw om zijn rol te spelen in de Vlaamse Rand gehypothekeerd worden door een bedrijf dat ofwel zich niet bewust is van de gevoeligheden in de regio ofwel er zich niets van aantrekt. RINGtv zal vanzelfsprekend van Proximus eisen dat het - voor zover dat nog mogelijk is - zijn miscommunicatie rechttrekt.