Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Start herinrichtingswerken centrum Dilbeek

Start herinrichtingswerken centrum Dilbeek

In het centrum van Dilbeek zijn de lang aangekondigde herinrichtingswerken begonnen. De eerste straat die wordt aangepakt is de Spanjebergstraat. De buurtbewoners blijven misnoegd en zeggen dat naar hun verzuchtingen niet geluisterd werd.

Gisteren al werd de Spanjebergstraat afgesloten voor doorgaand verkeer. Om een vlotte verkeersstroom mogelijk te maken, werd in de drukke Verheydenstraat weer tweerichtingsverkeer toegelaten. De parking aan de kerk blijft bereikbaar. In de Spanjebergstraat wordt eerst het hele rioleringsstelsel vernieuwd en wordt een gescheiden stelsel aangebracht. Nadien is de Kasteelstraat aan de beurt.

Onlangs nog zamelde het buurtcomité Spanjeberg 900 handtekeningen in. Het comité is niet tevreden over de manier waarop de Spanjeberg wordt ingericht. Initiatiefnemer Piet Ronsijn vraagt onder meer de afschaffing van de busbaan. Op vraag van de omwonenden komen er wel een aantal wijzigingen aan het plan. Zo komen er extra parkeerplaatsen en komt er een rechtstreekse toegang naar de parking aan de Sint-Alenaschool. Maar de busstrook blijft behouden en dat is niet naar de zin van de buurt. 

De bedoeling van de herinrichting is om het centrum van Dilbeek groener en autoluwer te maken. Het zogenaamde masterplan zal in 6 fases worden uitgevoerd. Al alles naar wens verloopt, zijn de werken in 2019 klaar.