Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Uitbreiding slipschool Kampenhout baart zorgen

Uitbreiding slipschool Kampenhout baart zorgen

De milieuvergunning van de slipschool in Kampenhout blijkt al bijna 2 jaar verlopen. Recent kwam het opleidingscentrum van de federale politie al in opspraak door het kappen van bomen zonder dat er daarvoor een vergunning was. De gemeente Kampenhout maakt zich zorgen om het natuurgebied, zeker nu er sprake zou zijn van een uitbreiding van de slipschool.

Als de Hellebosstraat in Kampenhout doodloopt in het bos kom je aan de poort van de slipschool van de federale politie. Hier krijgen politieagenten een specifieke rij-opleiding. De school is omstreden omdat ze in natuurgebied ligt en kwam vorige week nog meer in opspraak omdat er op het domein meer dan 50 bomen werden gekapt zonder vergunning. Nu blijkt ook de slipschool zelf niet meer over een vergunning te beschikken.

Kris Leaerts, burgemeester Kampenhout: "In september 2016 is blijkbaar de milieuvergunning vervallen. U weet dat elke exploitant in orde moet zijn met de regel. Wij verwachten dat ook van de hogere overheden."

In het Vlaams parlement klonk vorige week dezelfde kritiek. Vlaams parlementslid Gwenny De Vroe uit Kampenhout pleit ervoor om de slipschool te sluiten als blijkt dat er geen nieuwe vergunning werd aangevraagd. Maar burgemeester Leaerts wil door overleg tot een compromis komen waarin iedereen zich kan vinden: "Die mensen moeten natuurlijk hun opleidingen kunnen geven in functie van de veiligheid. Het andere aspect is het gegeven van de natuur. We zullen moeten kijken wat kan hier, wat mag hier? Je zit hier in een natuurgebied. Er is een deel wat eigendom is van hen en het nodige overleg zal hier over moeten gebeuren.

De federale politie zou ook plannen hebben om de slipschool uit te breiden met een extra parcours, waardoor nog meer natuurgebied zou verdwijnen. De gemeente is tegen, maar de beslissing ligt bij de provincie. "Laat ons eerst aan de onderhandelingstafel gaan. Als gemeente heb je toch altijd een advies. We zullen dat advies duidelijk maken. Overleg is toch het belangrijkste om dit waardevolle natuurgebied in ere te houden," aldus nog de burgemeester.