Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vanaf volgend schooljaar taalscreening in derde kleuterklas

 

Vanaf volgend schooljaar taalscreening in derde kleuterklas

Vanaf volgend schooljaar zal bij kinderen uit de derde kleuterklas een taalscreening afgenomen worden. Op die manier wil Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts taalachterstand bij kleuters tijdig detecteren.

De taalscreening zal elk schooljaar tussen 10 oktober en 30 november uitgevoerd worden. “Door de taaltest tijdens de eerste maanden van het schooljaar af te nemen, kunnen kleuters de rest van het schooljaar hun taalachterstand inhalen”, zegt Vlaams minister van Onderwijs Ben Weyts. “De klassenraad kan op het einde van het schooljaar adviseren om de overstap naar de lagere school uit te te stellen als de taalachterstand onvoldoende is weggewerkt.”  Ouders kunnen dat advies naast zich neerleggen, maar dan moet hun kind in het eerste leerjaar een verplicht taalintegratietraject volgen.

“Nederlands is de sleutel tot alle andere kennis”, verduidelijkt Weyts de invoering van de taalscreening, “daarom is het belangrijk om taalachterstand op tijd op te sporen. Zo kunnen alle kinderen met dezelfde kansen starten in het lager onderwijs.” Alle scholen krijgen in juli een kant-en-klaar taalscreeningsinstrument toegestuurd dat dit schooljaar werd getest bij duizenden kleuters.