Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Vrouwen aan de macht in Londerzeel

Vrouwen aan de macht in Londerzeel

Londerzeel is klaar met de vorming van de nieuwe bestuursploeg. Naast toekomstig burgemeester Conny Moons (LWD) bestaat het schepencollege in Londerzeel uit 4 vrouwen en 1 man.

Volgens Conny Moons is de samenstelling mogelijk een unicum in Vlaanderen, al was het volgens haar geen bewuste keuze. "Dit college wordt in elk geval een gevoelige stijlbreuk met het verleden, zoveel is nu reeds duidelijk.  Zo waren we het bijvoorbeeld bijzonder snel eens over de manier waarop we willen besturen", aldus Conny Moons.

Veerle Pas (CD&V) wordt eerste schepen, bevoegd voor lokale economie, landbouw, markten en kermissen en personeel. Dimi Robbyns (LWD) krijgt de portefeuille jeugd, cultuur, toerisme en sport, aangevuld met mobiliteit en verkeer. Leen Van Aken (Groen) wordt bevoegd voor ruimtelijke ordening, huisvesting, patrimonium, monumentenzorg, begraafplaatsen, leefmilieu en energie. Els Van den Broeck (LWD) wordt verantwoordelijk voor sociale zaken en alle bevoegdheden die te maken hebben met het vroegere OCMW, inclusief het woonzorgcentrum, assistentiewoningen, volksgezondheid, ontwikkelingssamenwerking en integratie. Greet Seghers (CD&V) beheert onderwijs, kinderdagverblijven, buitenschoolse kinderopvang en bibliotheek. Conny Moons neemt als burgemeester algemeen beleid, organisatie van de diensten, veiligheid, intergemeentelijk overleg, burgerlijke stand en bevolking, maar ook financiën en openbare werken voor haar rekening.

De nieuwe bestuursploeg in Londerzeel beschikt over 13 van de 25 zetels.