Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Werken Ring verdeelt Brusselse en Vlaamse gemeenten

Werken Ring verdeelt Brusselse en Vlaamse gemeenten

De toekomstplannen voor de verbreding van de Ring rond Brussel leidt tot heel wat verdeeldheid tussen de Brusselse en Vlaamse gemeenten. Tot gisterennacht kregen burgers, gemeentes en verenigingen de tijd om te reageren op de plannen voor de verbreding van de Ring. 

Wemmel is een grote voorstander van de plannen. Omdat de gemeente ingesloten tussen de Ring en de A12 ligt, krijgt Wemmel vandaag veel sluipverkeer te verwerken. Grimbergen gaf ook een positief advies, maar had wel een aantal opmerkingen, net als Zaventem en Vilvoorde. Zo wil burgemeester Hans Bonte een snelheidsbeperking van 90 kilometer per uur op de Ring, al denkt hij dat er ‘te weinig politieke moed zal zijn om dat in te voeren.’

Heel wat Brusselse gemeenten zijn dan weer tegen de werken hoe die nu op tafel liggen. Vorst, Jette, Etterbeek en Brussel-Stad gaven een negatief advies. Zij maken zich grote zorgen over de leefbaarheid, vrezen een aanzuigeffect en vinden dat de Vlaamse regering de werken misleidend voorstelt. Die spreekt van een herinrichting, terwijl het volgens Brusselse gemeenten om een verbreding van de Ring gaat.

Onder meer ook Leefmilieu Brussel, de Brusselse bouwmeester, spoorwegbeheerder Infrabel, Sport Vlaanderen en de vereniging van Vlaamse jonge ondernemers Vlajo stuurden een advies in. De Vlaamse Regering gaat die allemaal bestuderen vooraleer plannen verder uit te tekenen.

Meer hierover vanavond in ons Nieuws op RINGtv.