Aalmoezenier dom Franco de Wyels is een benedictijn van de abdij Affligem. Vier jaar lang trotseert de priester-soldaat de gevaren van het IJzerfront en deelt hij wel en wee met de soldaten. Hij raakt verschillende keren gewond, op 9 april 1918 heeft hij wel erg veel geluk: een klein gebedenboekje redt hem van de dood. Op latere leeftijd wordt Franco de Wyels Abt van Affligem.