Vandaag laten we de vrederechter aan het woord. Hij speelt een belangrijke rol bij de organisatie van de verkiezingen.