Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Lokale fietsinvesteringen worden mogelijk tot 100% gesubsidieerd

Lokale fietsinvesteringen worden mogelijk tot 100% gesubsidieerd

Omdat nog teveel gemeenten talmen over nieuwe fietsinvesteringen, wil minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) belangrijke projecten tot 100% subsidiëren. Het gaat dan voornamelijk over de bouw van fietsbruggen of fietstunnels. 

Jaarlijks investeert Vlaanderen ongeveer 100 miljoen euro in fietsinfrastructuur. Maar ongeveer 60% van het Bovenlokaal Functioneel Fietsroutenetwerk (BFF, goed voor 12.000 kilometer) ligt op lokale wegen. In het verleden werden die lokale fietspaden al voor 80% terugbetaald. Maar door de crisis was de eigen inbreng voor sommige gemeenten nog steeds ontoereikend. Daardoor bleven belangrijke fietsinvesteringen toch in de koelkast.

Vlaams minister van Mobiliteit Ben Weyts heeft daarom de subsidieregels nu veranderd en de subsidiëring opgetrokken tot 100% voor de aanleg van kunstwerken op lokale wegen die een gewestweg kruisen. Het gaat dan om de bouw van een fietsbrug of een fietstunnel. “Veel fietsverbindingen botsen vandaag op een obstakel”, zegt minister Weyts (N-VA). “Denk maar aan de comfortabele fietssnelweg die plots op een drukke gewestweg stuit. Dat soort ‘missing links’ schrikt vandaag veel potentiële fietsers af”, aldus Weyts.

De Vlaamse Overheid voorziet elk jaar alvast een subsidiepot van 10 miljoen euro om die lokale fietsinvesteringen aan te moedigen. Voorts kunnen de subsidies aangewend worden voor het verbreden van tweerichtingsfietspaden  tot 3 meter. Ook studiekosten en grondverwervingskosten zijn nu subsidieerbaar. “Veel fietsprojecten worden vandaag op de lange baan geschoven omdat er een dure onteigening voor nodig is”, weet Weyts. “Daar passen de nieuwe regels dus een mouw aan. Gemeenten hebben nu geen enkel excuus meer om fietsinvesteringen uit te stellen”, besluit Weyts.