Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Provincie weigert milieuvergunning voor Eurostadion

Provincie weigert milieuvergunning voor Eurostadion

De deputatie van de provincie Vlaams-Brabant heeft de milieuvergunning geweigerd voor het Eurostadion. De provincie vreest een verkeersinfarct waardoor het fileleed in de regio nog verder zal toenemen. Ook zijn er volgens de provincie te weinig garanties dat het Vlaams Gewest de nodige mobiliteitsinvesteringen daadwerkelijk zal uitvoeren.

Volgens de provincie zal het Eurostadion teveel autoverkeer aantrekken. Zo’n 56% van de bezoekers zal volgens de provincie met de auto komen ook al is er een fietsenstalling voorzien voor zo’n 5.000 tweewielers en zullen ook andere transportmiddelen uitgebreid gepromoot worden. “Dit toegenomen verkeer zal een verkeersinfarct veroorzaken die de draagkracht van de omgeving overschrijdt en zal het dagelijkse fileleed op en rond de Brusselse Ring verergeren”, zegt Tie Roefs, gedeputeerde voor Milieu en Duurzaamheid. Nog volgens een berekening van de provincie zal de uitstoot van gassen met 3 tot 5% toenemen. De uitstoot van stikstof  zal toenemen met 11 ton per jaar’.
 

Enkel de uitvoering van een mobiliteitsconvenant tussen de Vlaamse overheid en de projectontwikkelaar kan een oplossing bieden voor deze problematiek. Maar er zijn momenteel onvoldoende garanties voor de uitvoering van flankerende maatregelen ter verbetering van de mobiliteit, zoals de optimalisering van de Brusselse Ring en de ontsluiting van de site via noodzakelijke fiets- en openbaar vervoerinfrastructuur. Voor ons is het belangrijk dat er een mobiliteitsconvenant komt”, zegt gedeputeerde voor mobiliteit Tom Dehaene.

Eerder gaf ook al de milieuvergunningscommissie van de provincie een negatief advies. Ook Ruimte Vlaanderen, de overheidsdienst die verantwoordelijk is voor ruimtelijke ordening, gaf begin dit jaar een negatief advies voor de mileuvergunning. Ghelamco, de bouwheer van het Eurostadion, kan nog in beroep gaan tegen deze beslissing bij de Vlaamse overheid. Bevoegd minister Schauvliege (CD&V) kan dan een nieuw oordeel vellen.