Tiijdens de Eerste Wereldoorlog stond de overgrote meerderheid van de Vlaamsgezinden afkerig tegenover de Duitse bezetter. Toch gaf een kleine groep flaminganten gehoor aan de lokroep van de Duitse ‘Flamenpolitik’. Die zogenaamde ‘activisten’ hoopten een aantal Vlaamse eisen te verwezenlijken met de steun van de bezetter. Ook in Diegem werd een activistische kern opgericht. Eén van de drijvende krachten daar was Victor Servranckx, de latere pionier van de abstracte kunst in België. Was hij een opportunist of een idealist?