Meer en meer kinderen, tieners en jongeren in de Vlaamse Rand groeien meertalig op. Hoe zorg je er als lokaal bestuur voor dat het Nederlands een plaats krijgt in hun vrije tijd? Hoe maak je oefenkansen kwalitatief? En hoe speel je in op de verschillende noden en taalniveaus van kinderen, tieners en jongeren? Antwoorden kreeg Over de Rand op de Inspiratiedag van het Agentschap Binnenlands Bestuur.