De voorbije jaren werkte de Vlaamse Landmaatschappij samen met de lokale besturen van Machelen en Vilvoorde en andere partners het landinrichtingsplan Woluwe Trawool Floordambos uit. Het plan zet op een ambitieuze manier in op natuur en leefbaarheid in dit sterk verstedelijkt gebied. Het zorgt voor meer ruimte voor water en verbindt natuurgebieden weer met elkaar.