Stuur ons jouw beste weerfoto's

Heb je een mooie weerfoto gemaakt? Via deze module kan je jouw weerfoto mailen naar Ring. Laat ons weten wie je bent en waar je de foto genomen hebt. 

Het spreekt voor zich dat de foto’s van een zekere kwaliteit moeten zijn. Daarmee bedoelen we scherp, helder, horizontaal en waterpas.

Bovendien gaat het om weerfoto's, dus je moet het weer ook voelen in de foto. Zorg daarom zeker voor voldoende luchtruimte in jouw foto. We geven een voorbeeld: een foto van een paard vertelt niets over het weer. Maar als dit dier in de wei staat en de lucht is grauw, dan komt de kijker wel iets te weten over het weer.

REGLEMENT: Door het versturen van jouw gegevens verleen je toestemming aan Ring om de foto en de info onbeperkt in de tijd te gebruiken voor onze uitzendingen op tv en de website. Je verklaart dat jij de auteur bent van de foto en dat je naam vermeld mag worden. Je vrijwaart Ring voor alle aanspraken van derden in verband met de foto. Het is de redactie die bepaalt of een foto al dan niet op het scherm/website verschijnt. Over de motivering wordt niet gecommuniceerd. 

Slechts 1 bestand.
100 MB limiet.
Toegestane types: gif, jpg, jpeg, png