VIVA! Achter de Schermen Incovo 3/3

zat 24 feb

Tijdens zijn laatste werkbezoek aan afvalintercommunale Incovo komt Kris te weten wat je wel en niet mag aanbieden bij de glasbol. En jawel: wit en gekleurd glas worden wel degelijk gescheiden ingezameld. Verder komen we te weten op welke manier Incovo de mensen informeert over afvalophaling en sorteren.

Afleveringen