Deze week wagen Lara Droessaert en Kris Vander Gracht zich aan de ‘hedendaagse dans’. Hierbij fungeert het lichaam als expressie- en uitdrukkingsmiddel van emoties.