Vzw de Rand en het agentschap Binnenlands Bestuur legden de voorbije maanden hun oor te luister bij de lokale besturen in de Vlaamse Rand. Met deze ‘Ronde van de Rand’ willen ze de noden van de gemeenten uit de regio in kaart brengen en hun beleid hier ook meer op afstemmen. Intussen werden de eerste conclusies getrokken.