Sinds enkele weken liggen de Belgische aardbeien te blinken in de winkelrekken. En afgaande op de snelheid waarmee ze de deur uitvliegen, hebben we daar met z'n allen zitten op wachten. Maar wie denkt dat die zomerse lekkernij enkel uit Hoogstraten komt, heeft het mis. De bakermat van de inlandse aardbeiteelt ligt in het Pajottenland. Het aantal telers is nog maar een fractie van wat het pakweg 50 jaar geleden was, maar de productie is wel toegenomen. Enkele jaren geleden begaf Klaartje Van Rompaey zich in de wondere wereld van de aardbei.