In de eerste aflevering trekken we naar Bever. Daar teelt Vera Heymans al jarenlang groenten in haar moestuinbak volgens het “no-dig principe”. Haar specialiteit is de aardappel.