Overslaan en naar de algemene inhoud gaan

Lockdowns laten zich voelen: 16% minder ongevallen in Vlaams-Brabant

Lockdowns laten zich voelen: 16% minder ongevallen in Vlaams-Brabant

In de eerste negen maanden van dit jaar vonden in onze provincie 1.870 verkeers-ongevallen plaats waarbij minstens één persoon lichtgewond raakte. Vorig jaar waren dat er 2.217. Het aantal ongevallen met de fiets nam wel toe in Vlaams-Brabant. Dat blijkt uit de veiligheidsbarometer van veiligheidsinstituut Vias.

Vias wijt de dalende cijfers toe aan de twee lockdowns die het verkeer in ons land de voorbije maanden lamlegden. In onze provincie daalt het aantal ongevallen met 16% tegenover vorig jaar. Bij de ongevallen vielen 18 verkeersdoden ter plaatse te betreuren, vorig jaar 20. “De ernst van de ongevallen blijft wel zorgwekkend. Het verkeer was minder druk en bestuurders hebben daarvan geprofiteerd om meer risico’s te nemen”, zegt Stef Willems van Vias. “Het verkeer zal ook de komende maanden door telewerk nog vlotter verlopen. Het is van het grootste belang om te blijven controleren op overdreven snelheid en de bestuurders aan te sporen om de snelheidsregels te respecteren.”

De daling zit in onze provincie vooral in het ongevallen met wagens, voetgangers en bromfietsers. Het aantal ongevallen met fietsers nam dan weer toe tegenover vorig jaar. Vorig jaar telde Vias er 702 tussen januari en september, dit jaar 740. Een stijging van 5,4%. Geen enkel Vlaamse provincie doet het slechter. Bij de fietsongevallen vielen vier doden, twee meer dan vorig jaar. “In Vlaanderen valt vooral op dat er tijdens de zomermaanden meer fietsdoden waren. In het derde trimester ging het om het hoogste aantal sinds 2014”, aldus Willems.

Tot slot merkt Vias ook een verontrustend hoog aantal dodelijke slachtoffers op onze autosnelwegen op. “Het gaat om 59 doden in ons land tussen januari en september. Enkel in 2019 lag dit aantal hoger. Op de autosnelwegen is sinds 2015 geen structureel dalende trend in het aantal verkeersdoden meer waar te nemen”, besluit Willems.