Voka-topman Kris Claes

Voka vraagt snelle onderhandelingen: “Hervormingsregeringen cruciaal voor onze welvaart”

din 11 jun

Bart De Wever start vandaag met de gesprekken voor de vorming van een nieuwe Vlaamse regering, Koning Filip ontvangt intussen de partijvoorzitters. Voka-KvK Vlaams-Brabant vraagt om snel onderhandelingen op te starten. De verkiezingsuitslag maakt werkbare coalities mogelijk die vijf jaar lang stabiel kunnen besturen én hervormen. “Ondernemingen rekenen op een ambitieus beleid dat ondernemerschap en groei versterkt en ondersteunt”, klinkt het.

Er is geen tijd te verliezen volgens Voka. “De begrotingssituatie noopt tot snelle actie. Werken moet meer lonen en de concurrentiepositie van ondernemingen moet versterkt worden. De komende vijf jaar moeten in het teken staan van noodzakelijke en diepgaande hervormingen op het vlak van competitiviteit, arbeidsmarkt en de staatsstructuren. Laat ons nu hervormen voor morgen”, zegt Kris Claes, gedelegeerd bestuurder van Voka -KvK Vlaams-Brabant.

Het Vlaams netwerk van ondernemingen vraagt op elk niveau akkoorden die ondernemerschap versterken en ondersteunen. De competitiviteit van ondernemingen moet hersteld worden. Er moet werk gemaakt worden van administratieve vereenvoudiging, minder regeldruk en meer rechtszekerheid.

Op Vlaams niveau zijn doortastende hervormingen nodig in het onderwijs, de arbeidsmarkt, het welzijnsbeleid en op het vlak van omgeving en vergunningen. Federaal moet prioriteit gaan naar een echte pensioenhervorming, een fiscaliteit die werken beloont en innovatie stimuleert en een arbeidsmarktbeleid op maat van elke regio.

“De lat ligt hoog en dat is noodzakelijk om de welvaart veilig te stellen. Wij vragen om geen tijd te verliezen. In het najaar moet België een geloofwaardige hervormingsgerichte begroting indienen bij Europa. Hervormen moet de opdracht worden van alle regeringen in dit land en in alle beleidsdomeinen. Dit betekent ook een betere werking en een hervorming van onze instellingen en overheden”, besluit Kris Claes.