Weyts maakt 40000 euro extra vrij voor vzw De Rand

woe 22 okt 2014

De besparingsronde bij vzw De Rand was vanmorgen voer voor discussie in het Vlaams Parlement. Bevoegd minister Ben Weyts wil vzw De Rand na de besparingsronde in 2015 40.000 euro extra toekennen, maar dat is voor oppositiepartij Sp.a onvoldoende om de vzw leefbaar te houden.

Vlaams Minister van de Vlaamse Rand Ben Weyts mocht vanmorgen de besparingen voor vzw De Rand komen toelichten in de commissie van het Vlaams Parlement. Heel wat parlementsleden uitten er hun ongerustheid over de besparingsronde die vzw De Rand momenteel ondergaat. De kritiek klonk het hardst vanuit oppositiepartij Sp.a.  Maar Weyts relativeert.  “VZW De Rand moet slechts 3,5% moet besparen, in vergelijking met andere departementen valt dit aardig mee”, aldus Weyts (N-VA)

Katia Segers (Sp.a) uit Liedekerke vreest echter dat door de besparing de functie van de vzw wordt uitgehold.  Maar Weyts ontkent dat.  Hij heeft voor vzw De Rand alvast een extra budget gevonden van 40 000 euro dat de bittere pil moet verzachten. Het gaat om een bedrag dat hij jaarlijks zal begroten voor de vzw.